nybjtp

ସମ୍ବାଦ

ସ୍ପେନୀୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଇନସୁଲେଟର କ୍ରୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁ Neg ାମଣା କରନ୍ତି |

ଡିସ୍କ ସସପେନ୍ସନ୍ ପର୍ସେଲେନ ଇନସୁଲେଟର କ୍ରୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସ୍ପେନର ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ସାଥୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ଆସିଥିଲେ |ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ କର୍ମଶାଳା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ |ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଲିୟୁ ୟୁନହୁଆ ଡିସ୍କ ସସପେନ୍ସନ୍ ପର୍ସେଲେନ ଇନସୁଲେଟରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ।ଗ୍ରାହକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ଆମ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଏକ ସହମତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁସରଣ ପଠାଇବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ |

ସମ୍ବାଦ 1


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର -05-2021 |